مزایای فیزیکی و روانی ماساژ

مزایای فیزیکی و روانی ماساژ
مقدمه ماساژ درمانی مزایای زیادی را فراهم می کند. در این مقاله توضیحات مختصری را در مورد مزایا و دلایل مفید بودن ماساژ درمانی آورده ایم. مزایای فیزیکی ماساژ 1. کاهش درد ماساژ فیزیکی به کاهش درد و ناراحتی و سفتی عضلات کمک میکند. در واقع ماساژ یک روش مستقیم درمانی است که میتوان در هنگام بروز درد و ناراحتی آن را جایگزین داروهای ضد درد نموده و بطور مستقیم محل مورد نظر را ماساژ دهیم. 2. افزایش تحرک وقتی مدت زمان زیادی یک سری فعالیتهای تکراری را انجام دهیم، درواقع بدن خود را تحت یک روال تکراری قرار داده ایم وبه این صورت محدوده ی فعالیت و حرکات خود را محدود نموده ایم. لذا می توانیم با انجام ماساژ و کشش عضلات، دامنه ی حرکات خود را افزایش دهیم. 3. بهبود گردش خون سیتم گردش خون با عضلات بدن در ارتباط است، لذا عملکرد مناسب ماهیچه ها و عضلات بدن موجب باز شدن رگ های خونی و در نهایت موجب افزایش گردش خون می گردد. 4. ایجاد آرامش با توجه که مواردی که گفته شد یک سیتم عضلانی خوب و گردش مناسب خون در بدن، موجب می شود که احساس آرامش کنیم و در این بین مغز نیز سیگنالهای مثبتی را دریافت می کند و بدین ترتیب موجب آرامش بدنی و ذهنی میگردد. مزایای روانی ماساژ 1. کاهش اضطراب انسان همواره دچار استرس و اضطراب می گردد. ذهن انسان از طریق بدن، نشانه های فیزیکی مبنی بر وجود اضطراب را پاک میکند و بدین ترتیب موجب کاهش اضطراب می گردد. 2. افزایش کیفیت خواب از بین بردن استرس های عمیق جذب شده به انسان شرایط را برای یک خواب راحت فراهم میکند که اثر ماندگاری بر روی بدن دارد و بدین ترتیب میتوان تنش های موجود را کنترل کرد. 3. کنترل انرژی ماساژ روانی کمک میکند تا انرژی بدن را کنترل نماییم و تولید طبیعی انرژی بدن را افزایش دهیم. 4. کاهش خستگی عضلات زمانی که خستگی زیادی را در بدن خود احساس می کنیم با ماساژ دادن میتوانیم مشکل را برطرف کنیم. 5. افزایش تمرکز ازبین بردن استرس و بهبود گردش خون موجب می شود که انسان بتواند روی یک مساله ی خاص تمرکز کند.

نظرات کاربران شما هم می توانید درمورد این مطلب نظر بدهید