افتخارات شرکت رهروان ایساتیس گستر

 

  • دریافت گواهی نمایندگی انحصاری کمپانی امسیگ در ایران

 

 

  • شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سال 1389

 

 

  • شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سال 1394

 

 

  • شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سال 1395

 

 

  • شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی در قائم شهر استان مازندران در سال 1395

 

به اشتراک بگذارید: