عصا

عصا 

عصا

  • چوب دستی: این نمونه سنتی می باشد و در ابعاد مختلف و ارتفاع دلخواه بریده می شود. البته مقاومت آنها از نمونه ی فلزی کمتر می باشد.

 

  • عصا دستی: عصا دستی مقاوم تر از چوب دستی می باشد، که با هدف جلوگیری از قطع درختان ساخته شده است.
  • عصا ۴ پایه: عصا ۴ پایه دارای یک شفت سبک و ۴ پایه می باشد و مقاوم تر از چوب دستی می باشد، فقط نسبت به دو نمونه ی دیگر فضای بیشتری را اشغال می کنند.

 

  • عصا دستی زیر بغل: در این نمونه قابلیت تنظیم ارتفاع بین کاف و دسته ی آن وجود دارد.

عصا دستی، عصا ۴ پایه و عصای زیر بغل از موادی چون آلومینیوم و فولاد ساخته شده اند و در آن ها قابلیت تنظیم ارتفاع وجود دارد.

موارد استفاده از عصا

  • افراد نابینا: عصا به رنگ سفید
  • افراد ناشنوا: نوار قرمز روی عصا
  • افراد هم نابینا و هم ناشنوا: عصا به رنگ سفید همراه با نوار قرمز روی آن
Compare 0