فشار سنج دیجیتال بازویی

فشار سنج دیجیتال بازویی 

نحوه اندازه گیری فشار خون با فشارسنج دیجیتال

  1. بدن در حالت آرامش کامل و استراحت باشد.
  2. اگر فرد بر روی صندلی نشسته است، پاها باید بر روی زمین باشند و یا بر روی زمین بنشیند.
  3. بهتر است فشار خون را از بازوی چپ بگیرید زیرا بازوی چپ به قلب نزدیکتر است.
  4. زاویه دست باید ۹۰ درجه باشد و یا دست را بر روی میز به صورت صاف قرار دهید.
  5. دست نباید مشت باشد و باید باز باشد و کف دست به سمت بالا باشد.
  6. کاف فشارسنج باید به گونه ای بر روی بازو بسته شود که ۲ انگشت بالاتر از گودی دست باشد.
  7. کاف باید به صورتی بسته شود که نه سفت باشد و نه شل. به طوری که ۲ انگشت به راحتی داخل کاف برود. نه کمتر و نه بیشتر.
  8. کاف به گونه ای باید بسته شود که لوله اتصال کاف به دستگاه بر روی دست قرار بگیرد.
  9. در حین اندازه گیری فشار خون توسط دستگاه فشارسنج فرد نباید حرکت و یا صحبت کند.
  10. با رعایت تمامی این شرایط اکنون می توانید دکمه فشارسنج را بزنید تا دستگاه به صورت خودکار شروع به اندازه گیری فشار خون کند.
Compare 0