انواع تشک های مواج و نکات مربوط به آن ها

تشک های مواج در 3 نوع موجود می باشند

 1. تخم مرغی
 2. سلولی
 3. سنسوری

که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.

 

 • تشک مواج تخم مرغی

 • از لحاظ ظاهری، به صورت شانه ی تخم مرغ می باشند.
 • تحمل وزن در این نوع از تشک ها بین 110-90 کیلوگرم می باشد.
 • برای کسانی که به بیماری زخم بستر از درجه 1 یا 2 دچار شده اند، مناسب می باشد.
 • قیمت تشک مواج تخم مرغی کمتر می باشد.

 

 • تشک مواج سلولی

 • از لحاظ ظاهری به صورت لوله هایی که در کنار هم چیده شده اند، می باشد.
 • تحمل وزن در این نوع از تشک ها بین 145-120 کیلوگرم می باشد.
 • برای کسانی که به بیماری زخم بستر از درجه 2 به بالاتر دچار شده اند، مناسب می باشد.
 • قیمت آن از نوع تخم مرغی بیشتر می باشد.

 

 • تشک مواج سنسوری

 • از لحاظ ظاهری همانند تشک مواج سلولی است.
 • قابلیت تحمل هر وزنی را دارد.
 • برای کسانی که زخم بسترشان خیلی پیشرفت کرده باشد مناسب می باشد.
 • قیمت آن نسبت به دو نوع دیگر خیلی بیشتر می باشد.
به اشتراک بگذارید:

دیدگاه شما