دماسنج و انواع آن

دماسنج وسیله ای برای نشان دادن درجه ی حرارت است (چقدر سرد و یا چقدر گرم است). دماسنج از یک لوله ی شیشه ای حاوی الکل یا جیوه و ... تشکیل شده است که در طول لوله گسترش می یابد.

 

انواع دماسنج

  • دماسنج با مایع جیوه
  • دماسنج با مایع الکل
  • دماسنج دیجیتال
  • دماسنج مقاومتی
  • دماسنج مادون قرمز و ...

 

تب سنج پزشکی

درجه ی حرارت دهانی را در بیمارانی می توان اندازه گرفت که می توانند دماسنج را در دهان خود نگه دارند، لذا از این نوع دماسنج نمی توان برای کودکان یا افرادی که مرتب سرفه می کنند و حالت تهوع دارند، استفاده نمود.

 

دماسنج جیوه ای

در دهه ی 1990 مردم در بسیاری از کشورها، ترمومتر جیوه ای را بسیار خطرناک می دانستند، زیرا جیوه برای انسان مضر است. لذا امروزه از دماسنج های دیجیتال یا دماسنج با مایعی جز جیوه استفاده می شود.

 

تعیین دما

در برخی از انواع ترمومترها با نگاه کردن به محلی که الکل یا جیوه درون لوله ثابت شده است، می توان مقدار دما را تعیین کرد و در برخی دیگر که نوع دیجیتال می باشد، به صورت بیتی بر روی نمایشگر نشان داده می شود.

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه شما