زخم بستر (2)

خطرات زخم بستر چیست؟

در صورتی که زخم ایجاد شود میکروب ها در آن ناحیه تجمع یافته و به سرعت عفونت ایجاد می گردد. در نهایت میکروب وارد خون شده و موجب تب ولرز در بیمار می گردد که البته به طور موقت است.

اگر درمان به موقع انجام نگیرد، این میکروب به یک سم تبدیل شده و همه ی بافت های حیاتی بدن مانند کبد، کلیه، مغز و ... را دچار اختلال می کند.

 

آیا تشک مواج می تواند به جلوگیری از زخم بستر کمک کند؟

برای بیمارانی که مدت طولانی قرار است بر روی تخت بمانند، استفاده از تشک مواج مناسب است. زیرا تشک های مواج حالتی اسفنجی داشته و میزان فشار وارد شده به بدن بیمار را به حداقل می رسانند.

 

درجه های مختلف زخم بستر

  • درجه 1:

در لایه بیرونی پوست، قرمزی و التهاب ایجاد می شود و بیمار درد خفیفی را احساس می کند.

راه حل: جابجا کردن مداوم بیمار و تمیز نگه داشتن ناحیه

 

  • درجه 2:

در این حالت هم در لایه ی بیرونی و هم لایه ی زیر پوست، قرمزی و التهاب ایجاد می شود (البته هنوز به بافت عضله سرایت نکرده است).

راه حل: پانسمان و جابجا کردن مداوم بیمار

 

  • درجه 3:

در این حالت عضلات نیز درگیر می شود و خطرناک می باشد.

راه حل: تمیزکردن مداوم زخم و پانسمان

 

  • درجه4:

در این حالت زخم به تاندون و استخوان ها می رسد و بسیار خطرناک و درمان آن دشوار است. که در برخی موارد خاص نیاز است که استخوان ها تراشیده شود.

 

  • هزینه درمان در زخم بسترهای درجه 3 و 4 بسیار زیاد است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه شما