عیب یابی دستگاه بخور (3)

عیب یابی دستگاه بخور (3)

 

  1. بخار خارج نمی شود.

 

دلیل احتمالی:

چراغ LED سبز روشن است.

راه حل:

دکمه کنترل را خلاف جهت عقربه ساعت در موقعیت حداکثر قرار دهید.

 

دلیل احتمالی:

چراغ LED روشن است.

راه حل:

مخزن آب را پر کنید.

 

دلیل احتمالی:

چراغ LED روشن نیست.

راه حل:

دوشاخه دستگاه را به برق متصل کرده و دستگاه را روشن کنید.

 

  1. بخار دستگاه بو می دهد.

 

دلیل احتمالی:

دستگاه نو است.

راه حل:

مخزن آب را بردارید، درپوش آن را باز کنید. مخزن خالی را بدون در به مدت 12 ساعت در محل خشک قرار دهید تا هوا بخورد.

 

دلیل احتمالی:

آب کثیف یا مانده است.

راه حل:

آب مخزن و آب داخل بدنه دستگاه را خالی کنید و دستگاه را کاملا شستشو دهید. مخزن را با آب تمیز پر کنید.

 

  1. صدای عجیب

 

دلیل احتمالی:

مخزن آب در جای خود خوب قرار نگرفته است.

راه حل:

مخزن را در جای خود قرار دهید. مخزن آب باید بر روی بدنه محکم بسته شود.

 

دلیل احتمالی:

آب داخل مخزن کم است.

راه حل:

مخزن آب را پر کنید.

 

دلیل احتمالی:

دستگاه در جای صاف و مناسب قرار ندارد.

راه حل:

دستگاه را در مکانی صاف و محکم قرار دهید.

دیدگاه شما

سامانه امنیتی
برای ارسال فرم، لطفاً سوال را پاسخ دهید.
2 + 3 =

سوال را پاسخ دهید، برای مثال
3 + 1 = 4