عیب یابی دستگاه های بخور (2)

عیب یابی دستگاه های بخور (2)

عیب یابی دستگاه های بخور (2)

 

  1. مقدار آب خارج شده، اندک است.

دلیل احتمالی :

ترانسفورماتور کثیف است.

راه حل :

با یک مسواک نرم، ترانسفورماتور را تمیز کنید. با انگشتان خود یا اشیا تیز ترانسفورماتور ( صفحه فلزی ) را تمیز نکنید.

 

دلیل احتمالی :

آب، کثیف است و یا به مدت طولانی در مخزن، نگه داشته شده است.

راه حل :

مخزن آب را تمیز کنید و آب را تعویض کنید.

 

  1. صدای غیر طبیعی

دلیل احتمالی :

تشدید صدا در مخزن آب، هنگام کم شدن بیش از حد آب.

راه حل :

در مخزن آب، آب پر کنید.

 

دلیل احتمالی :

دستگاه روی یک سطح غیر صاف قرار دارد.

راه حل :

دستگاه را به یک سطح صاف، انتقال دهید.

 

  1. درپوش محکم بسته شده.

دلیل احتمالی :

محکم شدن بیش از حد درپوش.

راه حل :

برای باز شدن آسان، به دنده های درب تانکر، مایع صابون اضافه کنید.

 

  1. بخار از زیر مخزن آب خارج می شود.

دلیل احتمالی :

مخزن آب در جای خود، خوب قرار نگرفته است.

راه حل :

مخزن آب را بیرون آورید. دقت کنید که محل اتصال مخزن آب و بدنه اصلی تمیز باشد. مخزن آب را با دقت در جای خود قرار دهید. مخزن آب باید بر روی بدنه محکم بسته شود.

دیدگاه شما

سامانه امنیتی
برای ارسال فرم، لطفاً سوال را پاسخ دهید.
5 + 3 =

سوال را پاسخ دهید، برای مثال
3 + 1 = 4