عیب یابی فشارسنج های دیجیتالی بازویی (4)

توضیح علت و راه حل بروز پیغام های خطا بر روی صفحه نمایش فشار سنج دیجیتالی:

 

  1. ظاهر شدن علامت "---" بر روی صفحه نمایش:

 

علت احتمالی:

حرکت و لرزش شدید بازو و عدم توانایی در تشخیص ضربان، در طول اندازه گیری.

 

راه حل:

دستگاه به طور خودکار، اندازه گیری را تکرار خواهد کرد. در طول اندازه گیری، حرکت نکرده و آرام بمانید.

 

  1. ظاهر شدن علامت " E-1 " بر روی صفحه نمایش

 

علت احتمالی:

پیغام باد شدن یا فشار

 

راه حل:

بازوبند را مجددا و به طرز صحیحی تنظیم کنید و اندازه گیری را تکرار کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، با دفتر خدمات مشترکین، تماس حاصل نمایید.

 

  1. ظاهر شدن علامت " E-4 " بر روی صفحه نمایش

 

علت احتمالی:

ضربانی مشخص نشده است و یا میزان ضربان، بسیار پایین است.

 

راه حل:

بازوبند را مجددا و به طرز صحیحی تنظیم کنید و اندازه گیری را تکرار کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل، با دفتر خدمات مشترکین، تماس حاصل نمایید.

 

  1. ظاهر شدن علامت " E-A " یا " E-E " بر روی صفحه نمایش

 

علت احتمالی:

فشار سیستولیک، خارج از محدوده اندازه گیری سیستم می باشد.

 

راه حل:

لطفا با دفتر خدمات مشترکین تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه شما