عیب یابی فشار سنج دیجیتالی بازویی (2)
 1. کم شدن توان دستگاه

 

 • نشانه :

صفحه تاریک و یا کم نور می شود.

 

 • علت احتمالی :

اتمام باتری ها

 • راه حل :

باتری ها را تعویض نمایید.

 

 • علت احتمالی :

جاگذاری اشتباه باتری ها

 • راه حل :

باتری ها را صحیح جاگذاری کنید.

 

 1. خالی شدن باتری

 

 • نشانه :

نماد +Lo در صفحه نمایش ظاهر می شود.

 

 • علت احتمالی :

اتمام باتری ها

 • راه حل :

تعویض باتری ها

 

 1. پیغام های خطا

 

 • نشانه :

ظاهر شدن علامت E1 روی نمایشگر

 

 • علت احتمالی :

صحیح بسته نشدن کاف بر روی بازو

 • راه حل :

کاف را از روی بازو باز کرده و مجددا ببندید.

 

 • نشانه :

ظاهر شدن علامت E2 روی نمایشگر

 

 • علت احتمالی :

کاف بسیار سفت بسته شده است.

 • راه حل :

کاف را از روی بازو باز کرده و مجددا ببندید.

 

 • نشانه :

ظاهر شدن علامت E3 روی نمایشگر

 

 • علت احتمالی :

فشار کاف بیش از حد نرمال خود بوده است.

 • راه حل :

برای مدتی در شرایط آرام قرار گرفته و مجددا اندازه گیری کنید.

 

 • نشانه :

ظاهر شدن علامت E10 یا E11 روی نمایشگر

 

 • علت احتمالی :

حرکت در اندازه گیری

 • راه حل :

حرکت در نتیجه اندازه گیری تاثیر می گذارد. برای مدتی آرام بنشینید و اندازه گیری را مجددا انجام دهید.

 

 • نشانه :

ظاهر شدن علامت E20 یا E21 روی نمایشگر

 

 • علت احتمالی :

اندازه گیری به صورت صحیح انجام نشده است.

 • راه حل :

برای مدتی آرام بنشینید و اندازه گیری را مجددا انجام دهید.

 

 • نشانه :

ظاهر شدن علامت Eexx روی نمایشگر

 

 • علت احتمالی :

خطای سیستم

 • راه حل :

مجددا اندازه گیری کنید و اگر دوباره خطایی وجود داشت با دفتر خدمات مشترکین تماس بگیرید.

 

راهنمایی از طریق تماس تلفنی در مورد عیب یابی فشار سنج دیجیتالی بازویی (2)
به اشتراک بگذارید:

دیدگاه شما