آیا فشارسنج های مچی دقت فشارسنج های بازویی را دارند؟

طی تحقیقاتی که در سال 2016 انجام شد، محققان 721 شرکت کننده را جهت استفاده از فشارسنچ مچی و فشارسنج بازویی آموزش دادند.

وقتی که شرکت کنندگان فشار خون را از طریق فشارسنچ مچی اندازه گرفتند، 86 درصد ازآنها دارای مقادیر سیستولیک (عدد اول) و دیاستولیک (عدد دوم) بودند که دارای حداقل 5 میلی متر جیوه ی بیشتر نسبت به فشار سنج بازویی بود.

از طرفی 4/3 شرکت کنندگان نیز فشار خونی حداقل 10 میلی متر جیوه بیشتر داشتند.

طی تحقیقات دیگری که در مجله ی فشار خون بالینی منتشر شده است، زمانی که حداقل 3 بار، در بیش از250 شرکت کننده اندازه گیری فشار خون انجام می شود، تفاوت زیادی در مقادیر اندازه گیری شده توسط فشارسنج مچی وجود دارد. محققان بر این باور بودند که دلیل این اختلاف قرار دادن اشتباه دستگاه فشارسنج بر روی مچ آنها است.

 

نکاتی جهت اندازه گیری فشار خون از طریق فشارسنج دیجیتالی

فشارسنج های مچی نسبت به موقعیت بدنی حساس هستند و برای اندازه گیری صحیح، باید دست و مچ در سطح قلب قرار گیرد.

فشارسنج های بازویی باید بالاتر از آرنج قرار گرفته و دستها صاف و مچ ها بسته نباشد.

 

مزیت فشارسنج مچی نسبت به فشارسنج بازویی

یکی از مزیتهای فشارسنج مچی نسبت به فشار سنج بازویی این است که، افراد خیلی چاق بدرستی نمی توانند کاف بازو را در اطراف بازوی خود قرار دهند، لذا می توانند از فشارسنج مچی استفاده نمایند.

 

نتیجه گیری

فشارسنج های مچی در صورتی که بصورت مستقیم و درست مورد استفاده قرار گیرند، میتوانند فشار سنج دقیقی باشند.هرچند به گفته ی انجمن قلب آمریکا، از آنجایی که دقت فشارسنج بازویی بیشتر از فشارسنج مچی است، بهتر است در منزل از فشارسنج بازویی استفاده شود.

 

 

دیدگاه شما

یكی از عوامل مهم توسعه تجارت الكترونیكی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان كاربران خدمات الكترونیكی می باشد. در ایران مركز توسعه تجارت الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد. ساماندهی سایت‌های تجاری در كشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الكترونیكی به‌خصوص خواهد بود. به نحوی‌كه مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌كه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می كنند.

نماد اعتماد الکترونیک امسیگ