آقای اندرسون :

من ازدستگاه بخور رطوبت ساز 2 کاره سرد و داغUS492 استفاده کردم و بد نبود ولی نسبت به دستگاه های بخور دیگر کارایی کمتری داشت.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای باردنر :

دستگاه  ترمومتر طبی 2کاره، فوق سریع امسیگ CT95 بسیار دقیق کار میکند و من 2 سال است از آن استفاده می کنم و راضی ام. با تشکر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای مارتین :

ترازوی دیجیتال امسیگGW34 طراحی زیبایی دارد و با این که چند سال است از آن استفاده می کنم تا کنون خراب نشده است و بسیار از آن راضی هستم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Compare 0