این شرکت اعلام آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصات و درخواست سفارشات انبوه مشتریان ، کارفرمایان ، مدیران ، پزشکان ، همکاران و ... جهت تامین هدایای سازمانی به مناسبت های عیدی ، هدایای تولد ، روز پدر و ... به عموم اعلام می دارد.

جهت هماهنگی با بخش فروش به صورت ایمیل :

medical.emsig[a]outlook.comCompare 0