فرهنگ ما

ما به عنوان یک شرکت خصوصی متعلق به خانواده ، در بخش های مهمی از تجربه را به فرهنگ اختصاص داده ایم. در صورت ملحق شدن به تیم ما می توانید از ما انتظار داشته باشید :

سریع بودن :

سرعت سریع بخشی از ماهیت کار ماست. در واقع ما همیشهتلاش می کنیم که از سطح انتظارات مشتریان و خرده فروشان خود فراتر رویم. EmsiG یک روحیه کارآفرینی قوی دارد و کارمندان خود را تشویق می کند با هم کار کنند و بهترین راه حل ها را بپذیرند. ما برای خلاقیت ها ارزش قائلیم و ایده های جدید را پذیرا هستیم.

مزایا :

شرکت ما از کارمندان خود پشتیبانی می کند ، برای آنها رفاه و آسایش محیا می سازد ومحیطی شاد و پویا برای کار آنان فراخم می سازد. خریداران نیز از تخفیفات ما بهره مند می شوند.

سرگرمی :

ما کار خود را به طور جدی انجام می دهیم، اما ما در یک محیط آرام زندگی می کنیم و بر این باوریم که کارکنان خوشحال بهتر کار می کنند. کمیته سرگرمی ما برنامه های منظم را برنامه ریزی می کند، بنابراین چندین بار در ماه، فرصتی برای همدردی و خنده وجود دارد.

 

شما همچنین می توانید با ورود به صفحه دکتر امسیگ دانسته های پزشکی خود را افزایش داده و یا به اشتراک گذارید.

 

دکتر امسیگ


Compare 0