Detailed

Starting at
$199/month
 • Responsive Design
 • Styled elements
 • Easy Setup
Starting at
$299/month
 • Responsive Design
 • Styled elements
 • Easy Setup
Starting at
$399/month
 • Responsive Design
 • Styled elements
 • Easy Setup
Starting at
$499/month
 • Responsive Design
 • Styled elements
 • Easy Setup

Simple

The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour.
Starting at
$199/month
The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour.
Starting at
$299/month
The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour.
Starting at
$399/month

Data Table

Column1 Column 2 Column 3 Column 4
Item #1 Description Subtotal:

$1.00

item #2 Description Discount: $2.00
Item #3 Description Shipping: $3.00
Item #4 Description Tax: $4.00
All items Description Your Total: $10.00

 

یكی از عوامل مهم توسعه تجارت الكترونیكی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان كاربران خدمات الكترونیكی می باشد. در ایران مركز توسعه تجارت الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد. ساماندهی سایت‌های تجاری در كشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الكترونیكی به‌خصوص خواهد بود. به نحوی‌كه مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌كه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می كنند.

نماد اعتماد الکترونیک امسیگ