سوالات متداول

دستگاه بخور
اگر فیلتر ضد رسوب و میکروب بخوام میتونم از خودتون تهیه کنم؟

بله تمامی این موارد شامل ضمانت میشه و تیم امسیگ در کنار شما خواهد بود. 

چراغ واترلس Waterless چیست؟
صداهای غیر طبیعی از دستگاه بخور شنیده می شود.
چراغ کارکرد دستگاه روشن است، اما دستگاه کار نمی کند.
چگونه دستگاه بخور خود را تمیز نماییم؟
بخور گرم بهتر است یا بخور سرد؟