سوالات متداول

تشک برقی
آیا استفاده از تشک برقی خطر سوختگی و یا برق گرفتگی دارد؟

خیر تشک های برقی امسیگ کاملا در مقابل برق گرفتگی و سوختگی ایمن هستند و امکان سوختن با آنها و یا برق گرفتگی وجود ندارد. وکاملا برمبنای امنیت و ایمن طراحیشدهاند وسیستم محافظت از گرمایش از حد این فرایند را کامل میکند.

آیا تشک برقی قابلیت شست و شو با ماشین لباسشویی دارد؟