• بالشت طبی دور گردنی PL61

(برای سلامت و تسکین درد سر و گردن)

10 *  30  * 30 سانتی متر

10  * 27 *  27 سانتی متر

بالشت طبی دور گردنی

(برای سلامت و تسکین درد سر و گردن)

10  * 30 *  30 سانتی متر

10  * 27  * 27 سانتی متر

بالــشت گـردنی با ایـجاد تـعادل بین سـر و گـردن و سـتون

فـقرات باعـث کاهـش فـشار روی گـردن شده و به داشـتن

یک خـواب راحـت (حتی در حـالت نـشـسته) کـمک می کـند.

حفظ امنیت سر به هـنگام خواب (حتی در حالت نشسته)

حمایت ستون فقرات و عضلات پشت

تسکین درد های گردن

برای هواپیما , قطار اتوبوس , ماشین , خانگی

و اداری و ... استفاده در همه جا.

 

به اشتراک بگذارید:

دیدگاه و نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

محصولات مرتبط