بـــــخور صورت FC11
FC11
  • برای استفاده پزشکی و زیبایی
  • استنشاق درمانی در حین سرماخوردگی
  • قابلیت افزودن روغن ها و دانه های گیاهی
  • تایمر دار دیجیتال دارای تایمر و صفحه نمایش LED بزرگ
بـــــخور صورت ديجيتال تايمردار FC16 All-in-one
FC16
  • برای استفاده پزشکي و زيبايي
  • دارای محفظه تبخير آب برای استنشاق از طريق دهان و بيني
  • استنشاق درماني در حين سرماخوردگي
  • دارای دو صفحه نمايش جداگانه برای نمايش ميزان دما و تنظيم دما و تنظيم مدت استفاده (تايمر)