ويلچر 3 کاره استيل تاشو WL44
WL44
 • حمام، توالت، ويلچر
 • دارای لــــگــن جــــدا شـــونــده
 • دارای قطعه جدا شونده از روی نشيمنگاه
ويلچر استيل تاشو WL40
WL40
 • سبــک و از جنـــس اســتـــــيـــــل
 • قابليت تحمل وزن تا 100 کيلوگرم
 • بسيار راحت و با دوام
ويلچر استيل تاشو WL42
WL42
 • سبــک و از جنـــس اســتـــــيـــــل(وزن 16/7 کیلوگرم )
 • قابليت تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • دارای جا پايي و جا دستي متحرک(جداشدني) - قاب کروم
ویلچر 3 کاره استیل [حمام.توالت.ویلچر] TO 56
TO56
 • چهار چرخ کوچک برای حمل آسان
 • راحت و با دوام
 • وزن تا 100 کیلوگرم
 • پبا قاب کروم و قابل اجرا در حمام، توالت.
 • بخش قابل جدا شدن از صندلی