پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) PO32
PO32
 • اندازه گیری میزان اکسیژن اشباع شریانی (SpO2)
 • سنجش ضربان قلب و با دقت بالا
 • قابلیت نمایش اکسیژن خون و ضربان قلب به صورت موجی و بارگراف میله ای
پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) PO34
PO34
 • نمایش وضعیت باتری
 • نمایشگر با 4 جهت و 6 حالت
 • امکان تنظیم روشنایی صفحه نمایش
 • سنجش ضربان قلب و با دقت بالا
پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) PO36
PO36
 • نمایشگر OLED (65K)
 • اندازه گیری اکسیژن Spo2 و نمایش بارگراف
 • دارای 2 وضعیت نمایش
 • روشنایی قابل تنظیم در 4 مرحله
 • نمایش مقدار اکسیژن Spo2