دستگاه اکسیژن ساز LG64
  • قابل حمل و دارای فضای کم
  • خلوص اکسیژن 95/5% در 5 لیتری
  • فشار خروجی : 40 تا 75 kpa
  • میزان صدا : کمتر از 53db
دستگاه اکسیژن ساز LG62
  • قابل حمل و دارای فضای کم
  • نرخ جریان گردش اکسیژن 0/5 تا 5 لیتر در دقیقه
  • خلوص اکسیژن 95/5% در 5 لیتری
  • فشار خروجی : 40 تا 75kpa
  • میزان صدا : کمتر از 53db

یكی از عوامل مهم توسعه تجارت الكترونیكی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان كاربران خدمات الكترونیكی می باشد. در ایران مركز توسعه تجارت الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد. ساماندهی سایت‌های تجاری در كشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الكترونیكی به‌خصوص خواهد بود. به نحوی‌كه مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌كه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می كنند.

نماد اعتماد الکترونیک امسیگ