دستگاه بخور اولتراسونیک سرد US408 Plus
US408 Plus-Blue
 • مخزن آب 5/2 لیتر
 • مصرف برق بسیار پایین 32 وات
 • خاموشی خودکار
 • دارای فیلتر رایگان ضد رسوب و باکتری آب
 • خروجی بخار بسیار عالی
دستگاه بخور اولتراسونیک سرد US420-Plus
US420 Plus
 • کنترل بخار و حداکثر 350 میلی لیتر در ساعت
 • هشدار آب کمتر با نور زرد
 • هنگامی که مخزن آب برداشته می شود، به صورت خودکار خاموش می شود.
دستگاه بخور اولتراسونیک سرد US452 Plus
US452 Plus
 • مخزن آب 3/7 لیتر
 • مصرف برق بسیار پایین 25 وات
 • چراغ هشدار کمبود آب (قرمز)
 • دارای چراغ شب آبی
 • خروجی بخار بسیار عالی
دستگاه بخور اولتراسونیک سرد US454
US454
 • مخزن آب 3/8 لیتر
 • مصرف برق بسیار پایین 30 وات
 • ولوم تنظیم خروجی بخار
 • خاموشی خودکار
 • چراغ هشدار کمبود آب (قرمز)
دستگاه بخور اولتراسونیک سرد US456 Plus
US456 Plus
 • مناسب برای تمام سنین
 • نبولایزر برای محیط
 • کنترل مه و بخار حداکثر 350 میلی لیتر در ساعت
دستگاه بخور اولتراسونیک سرد US491
US491
 • هشدار آب کمتر با نور قرمز
 • تکنولوژی پر شدن مخزن آب از بالا بدون دوران مخزن آب - ثابت
 • مناسب برای تمامی سنین
 • دارای فناوری پیشرفته
 • دارای ژنراتور یون منفی یکسره
دستگاه بخور رطوبت ساز 2 کاره سرد و داغ US492
US492
 • بخور گرم با دمای داخلی جوش 100 درجه و دمای خروجی بخار داغ 55 درجه
 • دارای 15 پد ضد رسوب + 2 پد معطر اسانس
 • مخزن آب 6 لیتر
 • بخور سرد 35 وات , خروجی بخار 320ml/h
دستگاه بخور و رطوبت ساز 2 کاره سرد و داغ US494
US494
 • 2تکنولوژی سیستم اولتراسونیک و تبخیر (المنت حرارتی PT)
 • مخزن آب 6/1 لیتر
 • بخور سرد 30 وات , خروجی بخار 320ml/h
 • بخور داغ 282 وات (واقعی) خروجی بخار 570ml/h
 • ولوم تنظیم خروجی بخار
دستگاه بخور و رطوبت ساز 2 کاره سرد و گرم US462
US462
 • سرد و گرم - بدون رسوب و راحت
 • بخور سرد 35 وات و بخور گرم 135 وات (واقعی)
 • مخزن آب 5/5 لیتر
 • ولوم تنظیم خروجی بخار