نبـــــولایزر اولتراسونیک NZ19
NZ19
 • برای درمان راه تنفس از پایین تا سمت فوقانی
 • تکنولوژی هوای فشرده - با اولتراسونیک
 • قدرت تبخیر بالای دارو
 • مناسب برای کودکان
 • بیصدا
نبولایزر NZ39
NZ39
 • تکنولوژی کمپرسور ، پزشکی ، برقی
 • میزان بالای ذرات قابل تنفس
 • میزان فشار هوا 1/2 bar
 • محفظه مخصوص لوازم جانبی همراه با لوازم جانبی
 • قابلیت تبخیر دارو 0/2 mlL
 • امکان ضدعفونی کردن