توالت فرنگي مسافرتي مبله TO50
TO50
  • سبک با روکش استیل (وزن 6 کیلوگرم)
  • با قابليــت تنظيم ارتفاع از 62 تا 77
توالت فرنگی مسافرتی مبله TO52
TO52
  • بسیار سبک با روکش استیل [وزن 6/5 kg]
  • با قابلیت تنطیم ارتفاع از 63 تا 78
  • دارای لگن جدا شونده
توالت فرنگی مسافرتی مبله TO54
TO54
  • بسیار سبک با المنیوم [وزن 3/4 کیلوگرم ]
  • باقابلیت تنظیم ارتفاع از 61تا 71
  • دارای لگن جدا شونده
  • بسیار راحت و بادوام