واکر تاشو 2 حالته (ساده و حلزونی) WK32
WK32
  • سبـک و با قابلـيت تـنظيــم ارتــفاع
  • قابليـت تحـمل وزن تا 115کيلوگرم
  • حرکت به صورت حلزوني (متحرک با فرم بدن)
  • 2 حالتــه حلزونــی و غیـر حلـزونی
واکر تاشو چرخدار WK30
WK30
  • سبک و با قابلـيت تنظيــم ارتـفاع
  • قابليـت تحـمل وزن تا 115 کيلوگرم
  • استفاده از بهترین آلومینیوم بادوام و سبک
  • دارای 2 نرده محکم در جلو برای استحکام و تحمل وزن بیشتر
  • چرخ بسیار روان و با کیفیت و موثر در حرکت