روش اندازه گیری صحیح وزن

روش اندازه گیری صحیح وزن
وزن ما تاثیر بسیاری در سلامت و اعتماد به نفس ما می‌گذارد. برای مدیریت وزن بهتر است ذهن خود را مشغول تغییر و تحولات نکنیم؛ لذا استرس و اضطراب آن سبب افزایش و گاهی وزن می‌شود.

نکاتی مم برای اندازه گیری درست وزن

  1.  برای اینکه خود را وزن کنید، بهتر است در ساعت مشخصی این کار را انجام دهید. البته بهترین زمان برای انجام این کار، صبح ناشتا است.
  2. تعداد دفعاتی که خود را وزن می کنید، باید محدود باشد. زیرا استرس و اضطراب ناشی از وزن کردن، مانع از تنظیم یک برنامه غذایی منظم و اجرای آن می شود.
  3. هرگز ذهن خود را مشغول به تغییرات و تحولات نکنید. فقط باید در این دوره آرامش خاطر داشته باشید و نسبت به کاهش وزن بی تفاوت باشید.
  4. با هر ترازویی که در روز اول خود را وزن کردید، با همان ترازو خود را در طول آن دوره ی مورد نظرتان وزن کنید. زیرا ترازو های مختلف تا چند کیلوگرم باهم تفاوت دارند.
  5. با هر لباسی که در روز اول خود را وزن کردید، با همان لباس همچنان این کار را انجام دهید. زیرا پوشش های مختلف ممکن است اختلافاتی را در مقدار اندازه گیری شده ایجاد کند.
  6. مکان قرار دادن ترازو باید ثابت باشد که اختلاف نتیجه ای را موجب نشود. برای اطمینان از صحیح کار کردن ترازوی خود ابتدا به تنهایی روی ترازو رفته و خود را وزن کنید، سپس این کار را با وجود یک وزنه با وزن مشخص انجام دهید، تا از درست بودن آن مطمئن شوید.
  7. چند روز قبل و چند روز بعد از قاعدگی وزن بر اثر تجمع مایعات در بدن، بیشتر از مقدار واقعی است. لذا بهتر است در این دوره وزن خود را اندازه گیری نکنید.
  8. بعد از یک مهمانی بزرگ و پر از ریخت و پاش غذایی از اندازه گیری وزن خود پرهیز کنید.
مجله سلامتی

نظرات کاربران شما هم می توانید درمورد این مطلب نظر بدهید