حضور در پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی شیراز

حضور در پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی شیراز
حضور شرکت رهروان ایساتیس گستر در پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی شیراز در آذر سال 1401 با معرفی محصولات جدید در حوزه تجهیزات پزشکی خانگی صورت گرفت.

حضور شرکت رهروان ایساتیس گستر در پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی