فشارسنج

فشارسنج
تعریف فشارسنج فشارسنج وسیله ای برای اندازه گیری فشار خون است. این دستگاه یک کاف انعطاف پذیر برای بستن به دور بازو نیز دارد. در واقع دستگاه، فشار خون را به وسیله کافی که به دور بازو بسته می شود اندازه می گیرد. یک پمپ کاف را پر می کند و یک شیر آن را تخلیه می کند. یک گوشی پزشکی برای گوش دادن به صدای جریان خون نیز استفاده می شود. زمانی که قلب خون را به درون رگ ها پمپاژ می کند، فشار زیادی درون رگ ها ایجاد می شود که به آن فشار سیستولیک گفته می شود. بعد از این پمپاژ قلب استراحت می کند. در این زمان فشار درون رگ ها کاهش می یابد که به این فشار، فشار دیاستولیک گفته می شود. در ابتدا کاف فشار سنج بیش از حد پر از هوا می شود و همین امر باعث کاهش فشار در رگ ها می شود. سپس یک شیر تخلیه هوای درون کاف را به آرامی خارج می کند. زمانی که فشار کاف با فشار خون برابر شد، خون مجددا در رگ ها شروع به جریان یافتن می کند. این جریان خون صدا ایجاد می کند که با گوشی پزشکی قابل شنیدن است. در همین موقع فشار سیستولیک برابر فشار نشان دهنده کاف است. زمانی که هیچ صدایی از جریان خون در رگ شنیده نمی شود، فشار نمایش داده شده فشار دیاستولیک است. برای اعلام فشار سیستولیک و دیاستولیک معمولا از کلمه "بر روی" استفاده می کنند. به عنوان مثال 120 بر روی 80. این صدا ها را اولین بار شخصی به نام کوروتکوف کشف کرد بنابراین به آن صداهای کوروتکوف نیز گفته می شود. انواع فشارسنج سه نوع فشارسنج داریم: فشارسنج دیجیتال این نوع از فشارسنج خود دارای دو نوع مچی و عقربه ای است. بدون نیاز به شخص دیگری که نیاز باشد به صدای جریان خون گوش دهد و یا کاف را پر و خالی کند، می توانید به راحتی خودتان فشارتان را اندازه بگیرید. برخی معتقدند این نوع از فشارسنج ها دقت کافی ندارد. اما امروزه با پیشرفت علم فشارسنج های دیجیتالی دقیقی طراحی و ساخته شده اند. فشار سنج عقربه ای این نوع از فشارسنج ها به همراه گوشی پزشکی هستند و باید در هنگام استفاده از آنان دقت داشت تا اندازه گیری دچار خطا نشود. این نوع از فشار سنج ها نیاز دارند که به طور دوره ای کالیبراسیون شوند. فشار سنج جیوه ای نحوه عملکرد این دسته از فشارسنج ها بسیار شبیه فشارسنج های عقربه ای است با این تفاوت که از جیوه استفاده می کنند. از طرفی نیاز به کالیبراسیون دوره ای نیز ندارند.

نظرات کاربران شما هم می توانید درمورد این مطلب نظر بدهید