ترازوی هوشمند - اندازه گیری ترکیبات بدن

ترازوی هوشمند - اندازه گیری ترکیبات بدن
امروزه نوع جدیدتری از ترازوهای دیجیتال در بازار عرضه شده اند که قابلیت اندازه گیری ترکیبات بدن مانند ماهیچه، توده استخوان، آب بدن و ... را دارند.

 بدن انسان همانند رساناها قابلیت عبور جریان الکتریکی را از خود دارد که بخش های مختلف بدن این قابلیت را با میزان و شدت متفاوتی دارا هستند. مثلا عضلات بدن دارای آب بیشتری می باشند، لذا در مقابل با چربی ها رسانای بهتری هستند. بدین ترتیب افرادی که عضلات بیشتری دارند در برابر الکتریسیته رساناتر می باشند.

روش عملکرد ترازو هوشمند

روش عملکرد روش عملکرد این ترازوها بدین صورت است که زمانی که بر روی ترازو می ایستید، از طریق کف پا امواجی را به بدن ارسال می کند. آنگاه مقاومت بدن را در برابر این امواج بررسی می کند. هرچه مقاومت اندازه گیری شده بیشتر باشد، نشان دهنده ی چربی زیاد در بدن می باشد، بدین ترتیب به ما مقادیر چربی، استخوان و ... را نشان می دهد.

مواردی که باعث می شود عملکرد ترازو دقیق نباشد

1. کم آبی و یا پرآبی بدن

بدین صورت که هرچه آب بدن بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی نیز افزایش می یابد.

2. پوست مرده در کف پا

وجود پوست مرده در کف پا نیز باعث می شود که کف پا بصورت عایق عمل کند و رسانایی الکتریکی کاهش یابد.

3. عدم توجه به شاخص سن و جنسیت (البته این مشکل در تمامی ترازوها وجود ندارد)

 از آنجایی که به جنسیت افراد توجهی ندارد لذا ممکن است در برخی موارد میزان تجمع چربی را متعادل نشان دهد، در حالی که اینطور نباشد. این مسئله برای سلامتیمان تاثیرات بدی دارد. البته در برخی از سری های جدیدتر می توانید سن و جنسیت را پیش از اندازه گیری در آن ثبت نمایید تا آنها را به عنوان ملاکی جهت اندازه گیری قرار دهد.

مجله سلامتی

نظرات کاربران شما هم می توانید درمورد این مطلب نظر بدهید